Astrid van Rijn (NL)

ASTRID VAN RIJN 
studeerde in 1993 af aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam in de richting Autonome Kunst.

Van Rijn heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met tekenen en fotografie: twee kunstvormen die los van elkaar lijken te staan. Haar wens was beide bij elkaar te brengen tot één geheel. Het leverde een zoektocht op waaruit de reeks “Koolstof” is ontstaan.

Astrid fotografeert landschappen, die als bouwstenen fungeren voor het creëren van een nieuwe biotoop; digitaal opgebouwd door middel van het combineren van haar foto’s tot één afbeelding.
Is er een interessant beeld, dan laat Astrid de foto afdrukken om deze in haar atelier te bewerken met  Siberisch krijt, houtskool, inkt en conté. 

Van Rijn dwingt de toeschouwer haar werk van dichtbij te bekijken, details in zich op te nemen,  rond te zwerven in een wereld die in ons allemaal aanwezig is. Een habitat waar leven en dood,
licht en donker, geluk en verdriet, schoonheid en lelijkheid samengaan en een verbinding aangaan.

www.astridvanrijn.nl