Henrique van Putten (NL)

HENRIQUE VAN PUTTEN
Ik maak beelden, meestal in textiel, tekeningen en animaties. Ook werk ik aan sculpturen in de openbare ruimte. Kenmerkend voor mijn werk is het verhalende en associatieve karakter en de opbouw uit figuratieve, kleurrijke beeldelementen. Dierfiguren staan hierin centraal. Ik teken graag en begin bewust hier mee om een beeld te ontwikkelen. Voor mij is het van essentieel belang dat ik mijn werk opbouw en doorwerk. Ik hecht daar waarde aan omdat deze manier van werken passend is gebleken bij de thematiek die mij fascineert. Het maken verweeft zich met ideeën en tijd helpt om een idee in alle volheid te ontwikkelen en zichtbaar te maken. Mijn inspiratie haal ik uit mijn geloof in God. In mijn werk beschrijf ik God als bron van hoop, liefde en leven en toon ik de manier hoe ik daar als mens mee probeer om te gaan. In mijn pogingen mij tot God te verhouden staat het menselijk tekort, ‘La condition humaine’, centraal: de mens is een beperkt wezen en wordt voornamelijk gedefinieerd door zijn of haar tekorten. De verschillende werken tonen verschillende aspecten van tekort: angst voor elkaar, de onmogelijkheid samen te zijn, de dood, eenzaamheid, met als gevolg machteloosheid. Hierdoor ontstaat er ambivalentie. De gelijktijdigheid van hoop en het onvermijdelijk falen. In het maken van de werken vertaal ik deze ideeën naar fabels. Ik voer dieren of fantasiecreaties op die uitdrukking geven aan menselijke driften of hebbelijkheden. Het gebruik van deze dieren of fabelwezens geeft de oorspronkelijke zedenles iets vertederends en dragelijks. Mijn werk zou zo ook de functie hebben van een klassiek drama: het toont de mens zichzelf in een spiegel, die de vorm heeft van de door mij gemaakte werken. Deze spiegel zou kunnen werken als loutering en uiteindelijk als troost.

www.henriquevanputten.nl