Van de Camp & Heesterbeek (NL)

PATRICIA VAN DE CAMP heeft grafische kunst en fotografie gestudeerd aan de Rietveld Academie Amsterdam en de Design School SDU Kolding in Denemarken.
MARC HEESTERBEEK heeft architectuur en stedenbouw gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en ruimtevaart architectuur aan het SICSA in Houston.

Nadat ze al enige tijd met elkaar converseerden over kunst in het algemeen en elkaars werk in het bijzonder, ontdekten ze dat er heel veel raakvlakken waren. In 2018 hebben ze besloten om in het vervolg als kunstenaars duo naar buiten te treden. De werkelijkheid doet zich niet altijd aan ons voor zoals zij werkelijk is. Van de Camp & Heesterbeek onderzoeken het betrekkelijke van de werkelijkheid en in het bijzonder die van de schoonheid. Een klassieke opvatting over schoonheid is dat je er niets meer aan kunt toevoegen of afhalen zonder dat het slechter wordt. Ze onderzoeken deze opvatting door digitaal gemanipuleerde foto’s en digitaal gecreëerde ruimtelijke objecten samen te voegen tot een nieuwe werkelijkheid. Want wat gebeurt er als je elementen weglaat of toevoegt? Op deze manier halen ze de schoonheid uit de werkelijkheid en maken met hun beelden een nieuwe schoonheid. In hun zoektocht zoeken ze de grenzen op waarbij ze zich elke keer weer afvragen hoe ver kun je afwijken van die klassieke opvatting over schoonheid zonder dat het het doel voorbij schiet? Zonder dat het opzichtig of geforceerd wordt en toch de kracht van het verhaal behoudt.

www.vandecamp-heesterbeek.nl