Contact

ARTNOMADEN maakt inspirerende tentoonstellingen op bijzondere locaties. De kunstcommunity biedt een compleet pakket aan van begin tot eind om tot een prachtig gebalanceerde tentoonstelling te komen. Dit gebeurt altijd in overleg met de eigenaar en/of beheerder van de locatie.

Heeft u vragen/ For any questions,

info@artnomaden.com